­
Stichting Matahari Groningen

Mededelingen op de Matahari-soosmiddag op zondag 18 februari 2018

Uitslag kascontrole:
Op zaterdag 27 januari 2018 hebben Anko Wiltjer en Adri Veerman de kascontrole verricht.
Daarbij bleek het volgende:
Bezoekersaantal:
In 2016 hadden we 997 bezoekers, in 2017 waren er 889 bezoekers, een terugloop van 108 bezoekers.
Controle pot Lief en Leed (L&L):
In 2016 een tegoed van € 1870,37, in 2017 een tegoed van € 1725,69, een inlevering van € 144,68.
Dit tekort kwam hoofdzakelijk door het groot aantal sterfgevallen waarbij de Matahari acte de presence heeft gegeven.
Kas Matahari:
In 2016 totaal in kas: € 5332,35, in 2017: € 5081,60, een mindering van € 250,75.
Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door 108 minder bezoekers.
Conclusie:
Zowel de administratie van de pot L&L als van de kas Matahari werden na onderzoek geheel in orde bevonden,
en konden de controleurs decharge verlenen aan de penningmeesters.

Zieken:
Mevr. Truus Munnee is ziek en heeft een attentie van de Matahari ontvangen. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Vacatures:
Adri heeft 2 jaar de kascontrole gedaan en treedt nu af. Anko Wiltjer blijft nog 1 jaar aan. Er is dus een vacature in de kascontrole commissie.
Wie wil dit voor 2 jaar doen?

Door het aftreden van Ineke Claus is er tevens  een vacature in het bestuur. Het bestuur bestaat statutair uit 5 personen, er zijn nu nog maar 3 personen.
Het huidige bestuur is dan ook op zoek naar personen die de open gevallen vacatures willen opvullen. Voor informatie kunt u terecht bij het huidige bestuur.

Pelita:
Deze maand houdt dhr. Theo Boiten van de Pelita bij ons weer spreekuur. Hebt u vragen of wilt u informatie, dan kunt u bij hem terecht. Hij heeft zijn eigen spreekkamer hier.

Muziek:
De muziek wordt deze maand verzorgd door Wim Lekatompessy uit Assen. Tevens zijn er gastoptredens van Jimmy Wierenga en John Pattiwaël.

­