­
Stichting Matahari Groningen

Mededelingen kumpulan 17 februari 2019

Welkom:
Alle aanwezigen, wederom veel nieuwe gezichten te zien. Ook een hartelijk welkom voor de familie uit de Knipe en Victor Meyer die na zijn opname in het ziekenhuis weer present is. Wij hopen dat u allen zult genieten van deze middag. 

Prijzen consumpties.
Nogmaals wordt aangegeven dat per 1-1-2019 het MFC de prijzen voor consumpties op zondag heeft verhoogd. Dit betekent dat een flesje frisdrank nu € 1,75 kost en een alcoholische versnapering nu € 2,00. Ten overvloede wordt nog aangemerkt dat dit niet geldt voor de snacks en de tjendol, de bonnen hiervoor zijn verkrijgbaar bij de penningmeesters.

Catering.
De catering wordt deze maand verzorgt door Elvire Bexks

Vacature:
Wederom een oproep voor het secretariaat van Matahari die nog steeds kampt met een vacature. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer info, kom gerust even langs.
Weet u iemand, die het wel wil / kan doen, maar zelf te bescheiden is om dit kenbaar te maken, geef het door aan het bestuur. Neemt dan contact met ons op, voor het telefoonnummer zie onze website..

Muziek:
De muziek wordt deze maand verzorgd door 5-koppige groep, Crossroad uit Groningen met als leadzangeres Charmaine Leroux

Kascommissie
12 januari 2019 is de kascontrole geweest. Op 13 februari heeft het bestuur  een terugkoppeling met de kascontroleur gehad. De controleur wss zeer tevreden over de werkwijze van onze penningmeester en complimenteerde de beide heren over de uitstekende rapportering van de kas, ook de pot Lief en Leed pot wordt uitstekend beheerd door Harry. Allen bedankt!

­