­
Stichting Matahari Groningen


Mededelingen voor de Matahari-soosmiddag op zondag 18 juni 2017

Zieken:
Op 28 mei jl. is het bestuur op ziekenbezoek geweest bij Nico Wijnveldt.

Mevr. Amy Landrecht-Bax is op woensdag de 14e juni geopereerd in het UMCG. Er is een nieuwe hartklep bij haar geplaatst. Zij ligt in het UMCG….mocht u haar met een kaartje willen verrassen, dan kunt u haar adres bij Ineke opvragen.

Muziek:
Vandaag wordt het muzikale gedeelte verzorgd door het populaire Duo Ginger

Programma:
Er wordt vandaag een tombola gehouden; de begeleiding ligt in de handen van Leny en Karin.

Catering:
In september wordt de catering door mevr. Elvira Beckx verzorgd.

Indische kwestie:
Theo Boiten zal na de mededelingen de laatste stand van zaken toelichten m.b.t. de Indische Kwestie, zoals de Backpay afwikkeling, Bersiap compensatie etc.

Kascommissie:
Opnieuw dringend verzoek om een nieuw lid voor de kascommissie

­