­
Stichting Matahari Groningen


Mededelingen voor de Matahari-soosmiddag op zondag 21 mei.

Overleden:
Op 8 mei jl. ontvingen wij het trieste bericht dat Max Peter Dahler uit Appingedam was overleden. Max was reeds enige tijd ziek, maar toch kwam het bericht van zijn overlijden volkomen onverwachts voor ons. De crematie heeft op 13 mei in besloten kring plaatsgevonden.

Muziek:
De muziek wordt vandaag verzorgd door The Blue Rangers.

Te harde muziek:
Ons bereikte het bericht dat vele bezoekers de muziek te hard vonden.
Omdat wij dit soort berichten niet rechtstreeks ontvangen, wordt u verzocht klachten van welke aard dan ook,
met het bestuur van de Stichting Matahari op te nemen.

Indische kwestie:
In overleg met Nico Wijnveldt is afgesproken dat Theo Boiten de gasten over de Indische kwestie zal informeren.
Bij zijn eerstvolgende spreekuur zal er spreekruimte worden gemaakt.

­