­
Stichting Matahari Groningen

Mededelingen voor de Matahari-soosmiddag op zondag 15 oktober 2017

Welkom allen

Overleden:
Zoals velen wel zullen weten is op 26 september 2017 overleden Nico Wijnveldt, medeoprichter, ex-voorzitter en erelid van de Matahari.
Op 3 oktober vond, onder brede belangstelling, de crematie plaats.
Op 6 oktober is mevr. Doelitzsch uit Veendam overleden. Zij was een regelmatige gast van de kumpulan. Conform haar wens vond de uitvaart in kleine kring plaats.

Zieken:
Op 5 oktober werd Lola Hooper met hartklachten opgenomen in het Martiniziekenhuis. Nadat zij diverse onderzoeken moest ondergaan, mocht zij op 11 oktober jl. naar huis, om daar door middel van medicatie, verder te herstellen.

Muziek:
Vandaag vindt er een kort gastoptreden plaats van Harold Stap, een bekende zanger in de Groninger muziekwereld; hij zal enkele Molukse liedjes ten gehore brengen.

Verder wordt het overige muzikale deel verzorgd door de welbekende band Music & Fun.
­