­
Stichting Matahari Groningen


Mededelingen voor de Matahari-soosmiddag op zondag 24 september 2017

Zieken:
Mevr. A. Kunst, hele vaste gast van de soos, (moeder van Karin Bouwmeester) mocht vandaag naar de Matahari, omdat Karin haar kon begeleiden.
Zij werd nl. kortgeleden opgenomen in het Zuiderpaviljoen te Zuidlaren (is een kliniek voor somatische psychiaterie ouderenzorg).

Mevr. Sonja Simons, die in juni werd getroffen door een herseninfarct,  mocht woensdag jl. voorgoed terugkeren naar huis, maar blijft therapie houden;
de therapie richt zich vooral op het weer zelfstandig lopen en om de sturing van haar rechterhand nog verder te verbeteren.

Ook willen wij u herinneren aan de langdurige zieken, die het ook erg op prijs zullen  stellen om via een kaartje te weten dat er aan hen wordt gedacht.
Het betreft mevr. Hardenberg, mevr. Annie Buitenhuis, mevr. Doelitzsch, Rien Hubner, Nico Wijnveldt, Lily Gunawan, mevr. De Jong-van Zuylen, Rika Karels.

Wilt u één of meerdere personen en kaartje sturen, het adres is op te vragen bij het bestuur van de Matahari.

Muziek:
Vandaag zal het muzikale deel verzorgd worden door Crossroad, ex The Oldies.

Catering:
De catering wordt vandaag verzorgd door mevr. Elvira Beckx

Tombola
En natuurlijk weer de tombola.

­