­
Stichting Matahari Groningen

Verslag van de soosmiddag op zondag 28 april 2019

Het weer was ons deze middag goed gezind, te fris om buiten leuke dingen te doen en te goed om niets te doen.
En dat hebben onze penningmeesters gemerkt, want aan het einde van de dag waren er zeker 100 gasten hun tafel gepasseerd.
3I4A1002 MediumOp tijd waren er weer de bekende vrijwilligers, die in korte tijd kans zagen de zaal weer om te bouwen voor onze kumpulan.
En vanaf 13.30 uur begonnen de eerste bezoekers al binnen te komen.
De band, The Blue Rangers, waren ook al gearriveerd om hun instrumenten uit te laden en alle draden weer aan elkaar te knopen.
Om 15.00 uur opende Joyce deze kumpulan en heette alle aanwezigen, ook de vele nieuwe aanwezigen, van harte welkom.
Direct hierna bedankte zij alle mensen voor hun blijk van meeleven en het ontvangen van de vele kaarten na het overlijden van haar dochter. 3I4A1010 Medium
Dit heeft hen allen erg goed gedaan. In plaats van bloemen was er een donatie gevraagd voor de stichting Ambulancewens,
en werd er bijna € 500,-- gedoneerd voor deze stichting, wat zeer binnenkort wordt overgemaakt.
Na deze toch wel emotionele opening, kwamen de overige mededelingen (zie hiervoor aparte rubriek).
The Blue Rangers, inmiddels startklaar met hun instrumenten, vermaakten de gasten met hun muziek en zang en ook zij zagen in korte tijd kans,
de liefhebbers weer naar de dansvloer te lokken.
De snacks konden inmiddels ook genuttigd worden en ook daar werd druk gebruik van gemaakt.
In de pauze kreeg Tony Simons de microfoon. Hij doet onderzoek naar die mensen die, toentertijd in Nederland aangekomen, eerst in pensions werden ondergebracht. 3I4A1013 MediumZijn onderzoek richt zich op Groningen. Hij wil graag in gesprek komen met mensen die hem de nodige informatie kunnen geven. In de loop van de middag heeft hij met een aantal mensen gesproken en dingen genoteerd.
Na de pauze keerden The Blue Rangers terug op het podium en werd Jan van der Woude, toevallig jarig deze dag, ook toegezongen door de band en de aanwezigen.
In de zijzaal was Frank Mesker al weer druk bezig om de catering verder klaar te maken. 3I4A1022 Medium
Er waren zoveel mensen die gebruik maakten van de catering dat aan het einde van de dag al de kookpotten van Frank leeg waren.
En zoals altijd ging de tijd weer veel te snel en om 18.30 uur moest Joyce deze kumpulan weer sluiten.
Zij bedankte de bandleden en de gasten voor hun gezelligheid en inbreng, en wenste allen een goed en veilig thuis.
Met een paar vrijwilligers werd de zaal weer in lege staat opgeleverd en konden ook zij naar huis.
Graag tot ziens op zondag 19 mei 2019. Dan treedt voor u op het Duo Ginger.

Adri Veerman.

 

Om 15.45 is het tijd voor een onderbreking voor Mas Putih en Joyce neemt de gelegenheid om de microfoon ter hand te nemen om Adri naar voren te roepen die zichtbaar verrast reageert. Zoals bekend heeft Adri eerder aangegeven na 4 jaar met zijn werkzaamheden als 1e secretaris van Matahari te willen stoppen en dat het tijd wordt om andere leuke dingen te gaan doen, helaas voor ons maar wij hebben alle begrip voor zijn beslissing. Joyce deelt mede dat Arnold de Meijer zijn vervanger zal zijn en Nico neemt vervolgens het woord om Adri te bedanken voor zijn enorme betrokkenheid binnen Matahari en de passie die hij uitstraalt. Adri bedankt voor alles, hij heeft wel aangegeven dat, indien nodig, hij op de achtergrond zal blijven voor calamiteiten, dus wij zijn hem gelukkig niet helemaal kwijt.

Ca. 16.00 uur is Mas Putih weer het podium opgeklommen en de liefhebbers worden uitgenodigd om op hun aanstekelijke muziek weer de dansvloer te bemannen, hier wordt dan ook met veel enthousiasme gebruik van gemaakt.

Voordat je het weet is het al weer tijd om te stoppen en om 18.30 uur moest Joyce helaas het einde aankondigen van deze middag met dank aan de Mas Putih band voor hun inbreng.

Tot slot bedankt Joyce alle aanwezigen voor hun komst en wenst hun allemaal wel thuis.

De volgende kumpulan zal worden gehouden op zondag 16 november a.s. van 15.00 tot 18.30 uur.

Joyce Jansen

­