­
Stichting Matahari Groningen

Verslag van de soosmiddag op zondag 17 februari 2019
3I4A0632 Medium
3I4A0532 MediumWat een mooie en zonnige dag was het. De zon scheen uitbundig en de temperaturen kwamen in de dubbele cijfers. En juist op deze dag hadden wij weer
onze maandelijkse kumpulan. Om half twee waren de eerste vlijtige handen al weer bezig de zaal voor de bezoekers in orde te maken, en inderdaad, ook deze keer maakten vele handen licht werk. Om 15.00 uur opende Joyce deze kumpulan, begroette alle gasten, in het bijzonder die mensen die voor de eerste keer waren gekomen, waarna ze gelijk doorging met de mededelingen (zie aparte rubriek).
De beurt was hierna aan de band Crossroad, die ook al weer in korte tijd kans zag de liefhebbers naar de dansvloer te lokken, en niet alleen de volwassenen. Zowel de dansers als de luisteraars genoten van hun muziek en zang.
Bij hun eerste pauze kreeg Theo Boiten van de Pelita het woord, die in kort nog even attendeerde op de nieuwe hulp en ondersteuning bij aanvragen van de WMO e.d. 3I4A0583 MediumIn de maand mei is dhr. Boiten weer op onze kumpulan aanwezig. Intussen waren ook de snacks weer voor consumptie gereed en deze vonden een gretige aftrek. Aan het einde van de middag waren alle snacks dan ook uitverkocht. Niet echt verwonderlijk, want deze middag bleken meer dan 100 gasten de tafel van onze penningmeesters te zijn gepasseerd.3I4A0621 Medium
Crossroad was inmiddels al weer begonnen met hun 2e sessie en ook nu weer was de dansvloer een geliefde plek in de zaal. Een bezoeker zong spontaan een paar liedjes met de band mee, wat een prettige verrassing was. Ondertussen werd ook de catering voor consumptie klaar gemaakt, waar een groot aantal bezoekers gebruik van maakte, hetzij ter plaatse nuttigen dan wel goed ingepakt meenemen naar huis.
Voor iedereen veel te snel werd het al weer 18.30 uur en moest Joyce onverbiddelijk en streng deze kumpulan weer afsluiten. Zij bedankte alle gasten en de leden van Crossroad voor hun komst en de gezellige sfeer en wenste allen een goed en veilig thuis.
Tot de volgende kumpulan op zondag 17 maart 2019.

Adri Veerman.


Om 15.45 is het tijd voor een onderbreking voor Mas Putih en Joyce neemt de gelegenheid om de microfoon ter hand te nemen om Adri naar voren te roepen die zichtbaar verrast reageert. Zoals bekend heeft Adri eerder aangegeven na 4 jaar met zijn werkzaamheden als 1e secretaris van Matahari te willen stoppen en dat het tijd wordt om andere leuke dingen te gaan doen, helaas voor ons maar wij hebben alle begrip voor zijn beslissing. Joyce deelt mede dat Arnold de Meijer zijn vervanger zal zijn en Nico neemt vervolgens het woord om Adri te bedanken voor zijn enorme betrokkenheid binnen Matahari en de passie die hij uitstraalt. Adri bedankt voor alles, hij heeft wel aangegeven dat, indien nodig, hij op de achtergrond zal blijven voor calamiteiten, dus wij zijn hem gelukkig niet helemaal kwijt.

Ca. 16.00 uur is Mas Putih weer het podium opgeklommen en de liefhebbers worden uitgenodigd om op hun aanstekelijke muziek weer de dansvloer te bemannen, hier wordt dan ook met veel enthousiasme gebruik van gemaakt.

Voordat je het weet is het al weer tijd om te stoppen en om 18.30 uur moest Joyce helaas het einde aankondigen van deze middag met dank aan de Mas Putih band voor hun inbreng.

Tot slot bedankt Joyce alle aanwezigen voor hun komst en wenst hun allemaal wel thuis.

De volgende kumpulan zal worden gehouden op zondag 16 november a.s. van 15.00 tot 18.30 uur.

Joyce Jansen

­