­
Stichting Matahari Groningen

Verslag kumpulan zondag 18 juni 2017

juni178Zondag 18 juni sloot het 1e seizoen voor onze kumpulans bij Matahari, vandaag was een behoorlijke warme dag de zon stond volop te schijnen (± 30°), om 14.30 uur was de zaal nog behoorlijk leeg en verwachting was dan ook dat velen de koelte in huis prefereren boven een bezoek aan een muziekmiddag bij Matahari in het MFC.
Onze geliefde Duo GingeR uit Ede nam vandaag de muzikale ondersteuning voor hun rekening en waren drukdoende hun muziekinstallatie op te bouwen om tijdig hun “zeer”goede repertoire ten gehore te brengen.

Om 15.00 uur werd de kumpulan geopend met de gebruikelijk mededelingen (zie aparte rubriek). Direct na de opening was het woord aan Theo Boiten die, op verzoek van het bestuur, bereid was gevonden om als (voorlopige) vervanging van Nico Wijnveld te fungeren zodat onze gasten toch de ontwikkelingen rondom Backpay-regelingen konden volgen.

juni1732Tot vreugde van de dansliefhebbers werd rond 15.30 uur eindelijk muziek ingezet door Duo GingeR, de dansvloer werd direct gevuld met de liefhebbers en onze zittende gasten genoten zichtbaar van hun repertoire. Uiteindelijk stond de telling op ≥ 80 gasten, ook dit keer veel nieuwe gezichten, desondanks waren wij blij dat onze gasten toch nog de weg naar onze kumpulan konden vinden met deze warmte.
Om 16.15 uur werd de tombola gestart met allemaal leuke prijzen, dit allemaal onder leiding van de dames Karin en Anetta die zichtbaar erg veel plezier hadden, dames hartelijk dank!!

juni1735Inmiddels stond een lange rij bij de snacks, Henny en Jeanne stonden startklaar om onze gasten te voorzien van de lekkere snacks wederom bereid door Linda Manoppo, onze dank dames!
De catering werd vandaag voorbereid door Hermin Warbout en haar crew met, zoals altijd, een uitstekend menu die goede afname kreeg bij de gasten, zo ook de tjendol.

Om 17.00 uur tijd voor Duo GingeR om een rustpauze in te lassen, eerst energie bijtanken met een heerlijk diner van Hermin. Intussen werd in de zaal een CD opgezet zodat de liefhebbers hun activiteiten op de dansvloer konden voortzetten tot terugkomst van het Duo.

Om 17.45 uur werd Duo GingeR verwacht op podium en natuurlijk genoeg bijgetankt, te zien aan de passie die zij ten gehore brachten. Bedoeling was dat zij tot de sluiting van 18.30 uur de gasten zouden vermaakten met hun muziek wat aardig was gelukt. juni179juni1711
Uitstekende muziek, catering goed bezocht, snacks helemaal uitverkocht, missie volbracht voor het 1e seizoen!

Ondanks dat het qua aantal gasten een beetje tegenviel, konden wij vandaag terugkijken op een zeer geslaagde middag mede door inbreng van onze enthousiaste gasten en Duo GingeR.
Protesten van de dansliefhebbers mochten niet baten en werd de kumpulan toch beëindigd, weliswaar later dan 18.30 uur met dank aan de uitstekende presentatie van Duo GingeR die ons bedankte voor deze gezellige middag met de opmerking altijd graag bij Matahari terug te komen.

Het 1e seizoen van 2017 werd hiermede afgesloten, wij dankten alle gasten en Duo GingeR voor hun komst en inbreng om tot een geslaagd geheel te brengen, wensten U allen een fijne zomer toe, een wel thuis en hoopten u allen weer te zien in het 2e seizoen van 2017.
Wij hopen U allen weer te zien op zondag 24 september 2017 met de muzikale ondersteuning van The Oldies uit Groningen en een tombola.
Vanaf 15.00 uur bent u wederom van harte welkom bij het MFC, de Wyert Groningen!!!!!!!!!!!!!!!
TOT DAN

Verslag kumpulan d.d. 19 oktober 2014

Tussen 13.30 en 14.00 stromen vele gasten de zaal binnen en sommigen hebben hun handen laten wapperen om te helpen met de opmaak van de zaal, waarvoor onze dank. Tegen 15.00 uur is het aantal gasten die zich bij onze penningmeesters hebben gemeld al redelijk gegroeid (tussen 90 en 100 gasten), het belooft uiteraard weer een gezellige middag te worden. Exact om 15.00 uur opent Joyce de kumpulan, heet alle aanwezigen van harte welkom ook de nieuwkomers en gaat vervolgens verder met de matahari mededelingen (zie aparte rubriek).

Tegen 15.15 uur wordt deze middag voortgezet en wordt het muzikale gedeelte, verzorgd door de Mas Putih band waarna de liefhebbers voor de dansvloer zich dan ook op storten.

Om 15.45 is het tijd voor een onderbreking voor Mas Putih en Joyce neemt de gelegenheid om de microfoon ter hand te nemen om Adri naar voren te roepen die zichtbaar verrast reageert. Zoals bekend heeft Adri eerder aangegeven na 4 jaar met zijn werkzaamheden als 1e secretaris van Matahari te willen stoppen en dat het tijd wordt om andere leuke dingen te gaan doen, helaas voor ons maar wij hebben alle begrip voor zijn beslissing. Joyce deelt mede dat Arnold de Meijer zijn vervanger zal zijn en Nico neemt vervolgens het woord om Adri te bedanken voor zijn enorme betrokkenheid binnen Matahari en de passie die hij uitstraalt. Adri bedankt voor alles, hij heeft wel aangegeven dat, indien nodig, hij op de achtergrond zal blijven voor calamiteiten, dus wij zijn hem gelukkig niet helemaal kwijt.

Ca. 16.00 uur is Mas Putih weer het podium opgeklommen en de liefhebbers worden uitgenodigd om op hun aanstekelijke muziek weer de dansvloer te bemannen, hier wordt dan ook met veel enthousiasme gebruik van gemaakt.

Voordat je het weet is het al weer tijd om te stoppen en om 18.30 uur moest Joyce helaas het einde aankondigen van deze middag met dank aan de Mas Putih band voor hun inbreng.

Tot slot bedankt Joyce alle aanwezigen voor hun komst en wenst hun allemaal wel thuis.

De volgende kumpulan zal worden gehouden op zondag 16 november a.s. van 15.00 tot 18.30 uur.

Joyce Jansen

­