­
Stichting Matahari Groningen

Verslag kumpulan van 27 mei 2018 

mei1863Het was vandaag volop zomer met een zeer hoge temperatuur, de verwachting was dat vele gasten zouden wegblijven en de voorkeur gaven aan de koelte in huis of de terrasjes zouden opzoeken.
Niets van dit alles want om 14.00 uur begon de drukte al voor onze penningmeesters die de gasten van een entreekaartje voorzien met uiteraard wat lekkers erbij.
Om 15.00 uur werd de kumpulan geopend met de gebruikelijke mededelingen (zie verder onze rubrieken).
De muzikale ondersteuning kwam vandaag van de band Crossroad uit Groningen die behoorlijk hard hadden gerepeteerd om poco2x muziek in te studeren en het plan hadden onze gasten te verblijden. Dit werd op verzoek van vele gasten gedaan, gebaseerd op hun vorige optreden!
Direct na de opening kreeg Joop Souhoka senior coördinator van Stichting Hulpexpress spreekruimte om zijn stichting voor te stellen. Wellicht is het interessant voor velen omdat Joop speciaal bij deze stichting werd aangesteld om onze doelgroep te helpen met allerhande.mei1862
"Doelstelling van de stichting is onze doelgroep, helaas alleen nog in Groningen, breed te ondersteunen in werkzaamheden in en rond het huis door vrijwilligers gedaan onder begeleiding van werkmeesters/mentoren. .Stichting de hulpexpres is een non-profit organisatie i.s.m. Wij Groningen, de voedselbank etc. Zij hopen onze doelgroep (gasten) hiermee van dienst te kunnen zijn. Voor een grote klus, een klein klusje, grofvuil, tuinafval of heeft er iemand vervoer nodig? Als de klus naar volle tevredenheid is uitgevoerd staat het iedereen vrij om een donatie te doen, dit om het voortbestaan van de stichting te kunnen waarborgen. Belangstellenden kunnen zelf contact opnemen met de stichting, telefoonnummer 050-3645293, gevestigd aan de Ulgersmaweg 137e te Groningen”. www.stichtingdehulpexpress.nl
Om 15.20 uur zette Crossroad hun muziek in en zoals verwacht werd de dansvloer direct bemand en ondanks de hitte werd er volop gedanst. Tot vreugde van de gasten liet Crossroad horen dat de repetitie van Poco2x muziek niets voor niets was en vele zittende gasten lieten ons merken dat ze genoten van de muziek en de goede sfeer die er heerste.
Om 16.00 uur was het een drukte van jewelste bij de snackhoek, door afwezigheid van  Henny werd de snackhoek dit keer bemand door Wally die hulp kreeg van John Langoor, heren hartelijk dank voor de ondersteuning!
mei1832De catering werd vandaag bereid door Elvire Bexks die een uitstekende maaltijd had geserveerd, onze gasten lieten het goed smaken en dit keer werd niet alleen tjendol geserveerd maar ook bubur item en es shanghai.
De dag verliep ondanks de hitte heel goed en het deerde onze dansliefhebbers niet zolang er gelegenheid was om lekker te gaan dansen.
Het gastenaantal telde aan het eind van de middag >100, veel nieuwe gezichten te zien die speciaal voor Crossroad kwamen.
Wij hopen U allen weer te zien op onze kumpulan van zondag 17 juni 2018, met de muzikale ondersteuning van Duo Ginger uit Ede en een TOMBOLA.
Vanaf 14.30 uur bent u wederom van harte welkom bij het MFC, de Wyert Groningen!!!!!!!!!!!!!!!

TOT DAN


Om 15.45 is het tijd voor een onderbreking voor Mas Putih en Joyce neemt de gelegenheid om de microfoon ter hand te nemen om Adri naar voren te roepen die zichtbaar verrast reageert. Zoals bekend heeft Adri eerder aangegeven na 4 jaar met zijn werkzaamheden als 1e secretaris van Matahari te willen stoppen en dat het tijd wordt om andere leuke dingen te gaan doen, helaas voor ons maar wij hebben alle begrip voor zijn beslissing. Joyce deelt mede dat Arnold de Meijer zijn vervanger zal zijn en Nico neemt vervolgens het woord om Adri te bedanken voor zijn enorme betrokkenheid binnen Matahari en de passie die hij uitstraalt. Adri bedankt voor alles, hij heeft wel aangegeven dat, indien nodig, hij op de achtergrond zal blijven voor calamiteiten, dus wij zijn hem gelukkig niet helemaal kwijt.

Ca. 16.00 uur is Mas Putih weer het podium opgeklommen en de liefhebbers worden uitgenodigd om op hun aanstekelijke muziek weer de dansvloer te bemannen, hier wordt dan ook met veel enthousiasme gebruik van gemaakt.

Voordat je het weet is het al weer tijd om te stoppen en om 18.30 uur moest Joyce helaas het einde aankondigen van deze middag met dank aan de Mas Putih band voor hun inbreng.

Tot slot bedankt Joyce alle aanwezigen voor hun komst en wenst hun allemaal wel thuis.

De volgende kumpulan zal worden gehouden op zondag 16 november a.s. van 15.00 tot 18.30 uur.

Joyce Jansen

­