­
Stichting Matahari Groningen
Introductie Nieuw Bestuur

Het nieuwe bestuur

Nieuw Bestuur 600 x 284(vlnr : Huib de Thomis, Edu de Vries, Frank Mesker, Bonard Matulessy, Johan Flissaard)

Edu de Vries (voorzitter)
Johan Flissaard (1e secretaris)
Huib de Thomis (2e secretaris)
Bonard Matulessy (1e penningmeester)
Frank Mesker (2e penningmeester)


Edu de Vries1Edu de Vries (voorzitter)
Zonder de bereidheid van de andere bestuursleden
had ik dit nieuwe avontuur waarschijnlijk niet aangegaan.
Daarom heb ik er alle vertrouwen in, dat we samen ons best zullen doen,
om de kumpulans van de Matahari en dit stukje Indische cultuur te behouden.
 

Johan FlissaardJohan Flissaard (1e secretaris)
Nadat ik de brandbrief van het bestuur dd. 26 juli jl. gelezen had, heb ik mij aangemeld als
kandidaat-bestuurslid omdat het mij aan het hart ging als de Stichting Matahari Groningen zou
ophouden te bestaan. Dit stukje Indische cultuur moet nog even behouden blijven. Ik heb geen
bestuurlijke ervaring maar ik ga mijn best doen om de kumpulans een succes te laten zijn.


Huib de Thomis crHuib de Thomis (2e secretaris)
Ik ben door het nieuwe bestuur benaderd om de functie van 2e secretaris te vervullen
aangezien Ineke Claus deze functie om privéredenen niet kan voortzetten.
In het nieuwe bestuur zitten mensen die ik redelijk goed ken en in wie ik het volste vertrouwen heb.
Daarom heb ik ook ja gezegd. Ook is hiervan de reden, dat als ik aanwezig kon zijn,
ik met veel plezier heb genoten van de soosmiddagen van Matahari.
Ik hoop dat Matahari Groningen nog heel lang kan blijven bestaan
en daar toe wil ik ook graag mijn steentje bijdragen en mij daarvoor inzetten.

Bonard MatulessyBonard Matulessy (1e penningmeester)
Het is voor mij een eer om een bijdrage te mogen en kunnen leveren aan deze stichting
welke een stukje cultuur van ons land van herkomst wilt behouden.
Ik zal mijn best doen om de taak van penningmeester goed uit te voeren.Frank MeskerFrank Mesker (2e penningmeester)
Ik ken de Matahari al vanaf de oprichting.
Ik hoorde dat het bestuur wilde stoppen als er geen opvolgers zijn.
Ik heb er een nachtje over geslapen en besloten om de functie
van 2e penningmeester op mij te nemen zodat Matahari kan voortbestaan.
 
­