­
Stichting Matahari Groningen
hulst
Lieve mensen

Wat een jaar . . .
Er is het afgelopen jaar weer heel veel gebeurd.
Leuke en minder leuke gebeurtenissen.
Er zijn dingen die ons overkomen en zaken waar wij wel wat aan kunnen doen.
Met stip op één staat, denk ik, de corona-crisis, de daaraan gekoppelde maatregelen en het vaccineren.
Iets dat ons is overkomen.
Het einde van de Stichting Matahari Groningen hebben wij gelukkig kunnen voorkomen.
Een bestuurswisseling heeft het mogelijk gemaakt dat onze kumpulans in de toekomst door kunnen blijven gaan.
Deze tijd heeft ons ook geleerd dat sociale contacten zeer belangrijk zijn gebleken.
Daarom zullen wij, zodra het weer mogelijk wordt,
het samenzijn in het MFC de Wijert nieuw leven inblazen zodat wij elkaar weer kunnen ontmoeten.
Aan een voorspelling, wanneer dat mogelijk zal zijn, gaan wij ons niet wagen.
Voor nu fijne feestdagen toegewenst, samen met alles én iedereen welke u dierbaar zijn,
en alvast een toast op een goed en gelukkig 2022!

Edu de Vries (voorzitter)

versiering22
In goed overleg met de beheerder van het MFC de Wijert te Groningen is besloten
om de geplande soosmiddag van 19 december NIET te door te laten gaan!
In afwachting van nieuwe maatregelen zullen er voorlopig geen soosmiddagen worden gehouden.Beste Mataharianen,

De laatste Nieuwsbrief dateert van 23 februari 2021. De hoogste tijd voor een nieuwe.
De brandbrief van 26 juli jl. over het voortbestaan van de stichting heeft effect gehad.
Ongeveer een maand nadien hebben zich vijf kandidaten gemeld bij het bestuur om eventueel de leiding van de stichting op zich te nemen.
In de maanden september en oktober zijn er drie gezamenlijke meetings geweest van het bestuur en de kandidaten en meerdere afzonderlijke meetings voor de verschillende functies binnen het bestuur.
Na twee maanden van besprekingen heeft de overdracht officieel plaatsgevonden op 1 november en zijn de aftredende bestuursleden uitgeschreven en de aantredende bestuursleden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Matahari Groningen gaat door!

De nieuwe bestuursleden zijn :

Nieuw Bestuur
Edu de Vries (voorzitter)
Johan Flissaard (1e secretaris)

Ineke Claus (2e secretaris)
Bonard Matulessy (1e penningmeester)
Frank Mesker (2e penningmeester)
NB : Huib de Thomis is bereid om bij afwezigheid van de voorzitter het openingswoord op de kumpulans te doen.

Het nieuwe bestuur dankt de afgetreden bestuursleden :

Oud Bestuur
Joyce Jansen (voorzitter),
Frederik Tawaäng (1e penningmeester),
Harry Heinkes (2e penningmeester)
en zeker niet te vergeten de secretaris ad interim Adri Veerman voor al die jaren van inspanning,
Adri Veerman
tijd en toewijding om de kumpulans een succes te laten zijn.
Het nieuwe bestuur kan rekenen op ondersteuning van het oude bestuur en zal daar de komende tijd zeker gebruik van maken.

We zijn afhankelijk van wat de overheid ons voorschrijft aangaande het bestrijden van het coronavirus.
Het houden van de kumpulans hangt daar vanaf.

Het bestuur van Matahari Groningen
­