­
Stichting Matahari Groningen
Berichten

Foto Denty 2

Lieve vrienden,
Dank jullie wel voor de hartverwarmende kaarten, berichten en de prachtige bloemen.
Het doet ons goed dat we zo veel steun en liefde hebben ontvangen.
Onze waardering is groot.
Veel liefs, familie Manoppo.Overleden

Benjamins Elmo dhr

Elmokaart
Op 29 juli 2022 is Elmo Ivor Benjamins overleden.
Elmo was vanaf het eerste uur betrokken bij Matahari.
De laatste jaren niet meer vanwege zijn gezondheid.
De uitvaart vindt plaats op 5 augustus om 13:30 en is online te volgen
op de website : www.crematoriumommelandenstad.nl onder stream.
inlogcode : 1966239693Denty Manoppo

Op 18 juli is Denty Manoppo overleden.
Denty had al enige tijd gezondheidsproblemen.
Op 25 juli heeft de uitvaart plaatsgevonden.Beste Mataharianen,

De laatste Nieuwsbrief dateert van 23 februari 2021. De hoogste tijd voor een nieuwe.
De brandbrief van 26 juli jl. over het voortbestaan van de stichting heeft effect gehad.
Ongeveer een maand nadien hebben zich vijf kandidaten gemeld bij het bestuur om eventueel de leiding van de stichting op zich te nemen.
In de maanden september en oktober zijn er drie gezamenlijke meetings geweest van het bestuur en de kandidaten en meerdere afzonderlijke meetings voor de verschillende functies binnen het bestuur.
Na twee maanden van besprekingen heeft de overdracht officieel plaatsgevonden op 1 november en zijn de aftredende bestuursleden uitgeschreven en de aantredende bestuursleden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Matahari Groningen gaat door!

De nieuwe bestuursleden zijn :

Nieuw Bestuur 600 x 284

Edu de Vries (voorzitter)
Johan Flissaard (1e secretaris)

Huib de Thomis (2e secretaris)
Bonard Matulessy (1e penningmeester)
Frank Mesker (2e penningmeester)
NB : Huib de Thomis is bereid om bij afwezigheid van de voorzitter het openingswoord op de kumpulans te doen.

Het nieuwe bestuur dankt de afgetreden bestuursleden :

Oud Bestuur
Joyce Jansen (voorzitter),
Frederik TawaƤng (1e penningmeester),
Harry Heinkes (2e penningmeester)
en zeker niet te vergeten de secretaris ad interim Adri Veerman voor al die jaren van inspanning,
Adri Veerman
tijd en toewijding om de kumpulans een succes te laten zijn.
Het nieuwe bestuur kan rekenen op ondersteuning van het oude bestuur en zal daar de komende tijd zeker gebruik van maken.

We zijn afhankelijk van wat de overheid ons voorschrijft aangaande het bestrijden van het coronavirus.
Het houden van de kumpulans hangt daar vanaf.

Het bestuur van Matahari Groningen
­