­
Stichting Matahari Groningen

Mededelingen voor de soosmiddag op zondag 19 januari 2020.

Financiële situatie:
Het vermogen van de stichting Matahari is in 2019 iets meer dan € 110,-- afgenomen.
Kascontrole vindt plaats op 25 januari 2020.

Aantal bezoekers:
In 2019 had de Matahari 986 bezoekers (gemiddeld bijna 100 per soosmiddag), tegen 974 in 2018 = + 12

Zieken
Bij John Langoor is darmkanker vastgesteld, en dat behandeling, chemo en/of bestraling al een gepasseerd station is.
Hij is nu thuis, waar hij volledige verzorging heeft. Een indicatie hoe lang hij nog kan leven, heeft hij niet..
Kaartjes zijn bij hem altijd welkom, zijn adres Minnematstraat 52, 8911 GM  Leeuwarden.

Overledenen (7)
Onderstaande personen zijn ons in 2019 ontvallen:
2019-01-15    Manz, S. mevr.  Siri
2019-01-18    Waas de, J. , dhr. Jack
2019-02-23    Lefrandt, mevr. tante Eske
2019-05-15    Meijer, V.E. dhr. Victor
2019-06-28    Midderham, dhr. P
2019-07-14    Landtrecht-Bax, A. mevr. Amy
2019-12-14    
Janssen, G.G., dhr. Rex
        
Spreekuur Theo Boiten (Pelita)
Voor 2020 zal Theo Boiten bij Matahari de volgende data inloopspreekuur/voorlichting geven, in de gebruikelijke spreekkamer:
16 februari, 17 mei, 20 september en 20 december

Vacature bij Matahari
Het aanbod van Theo om met het bestuur van Matahari in gesprek te gaan over werving van nieuwe bestuursleden staat nog steeds.
Dit zal vroeg in 2020 kunnen worden oppakken/hierover met elkaar een gesprek hebben.


Catering.
De catering wordt deze maand verzorgt door Frankie Mesker.

Muziek:
De muziek wordt deze maand verzorgd door Ed en Patty, ook bekend als het Duo GingeR uit Ede.

­