­
Stichting Matahari Groningen

Mededelingen op de soosmiddag op zondag 17 november 2019.

Zieken:
Mevr. Kunst (moeder van Karin) is op 20 oktober 2019, na de Matahari, in Maartenshof gevallen, en heeft hierdoor een gebroken arm opgelopen.

Wally van Ahee is momenteel behoorlijk ziek en werkt aan zijn herstel.
Hij verzoekt ons hem met rust te laten, alle goede bedoelingen van kaarten, telefoontjes en berichten ten spijt.
Het is voor hem nu te vermoeiend om hierop te reageren.

Denti Manoppo moet, i.v.m. zijn gezondheid,  weer een medicijnkuur afmaken.

Wij wensen mevr. Kunst, Denti en Wally veel sterkte en beterschap.


Pelita:
Dhr. Theo Boiten van de Pelita houdt vandaag weer spreekuur tijdens onze kumpulan.


Vacature:
De Stichting Matahari kampt al langere tijd met een vacature voor de administratie. Tot op heden lukt het niet, om personen hiervoor te kunnen vinden.
Op de achtergrond “draait” Adri nog steeds mee voor de administratie om het bestuur te ontlasten.
Hij heeft aangegeven dit tot maximaal juni volgend jaar te willen doen.
Als er dan nog geen kandidaten zijn voor deze bestuursfunctie, wordt het moeilijk om de soosdagen te blijven organiseren.
Dus vandaar deze dringende oproep: Wie wil zich beschikbaar stellen.
Voor de nodige informatie kunt u terecht bij Joyce, Frederik en Harry, de nog functionerende bestuursleden.


Muziek:
Vandaag treedt er een gelegenheidsband op, gevormd door:
Bandleden:
Rudy Pattiwael – Bas en Zang
Louis Sahetapy – Toetsen en Zang

Richard Saimima – Sologitaar
Paulus Flokstra – Drums

Wim Lekatompessy – Zang en Slaggitaar
Natasja Wattimena – Zang

 

­