­
Stichting Matahari Groningen

Verslag van de soosmiddag op zondag 16 februari 2020

februariv201Het was guur weer buiten, het leek wel herfst. In het land gold code geel i.v.m. de storm Dennis, die behalve hard blies, ook met kracht veel regen over ons goot. Alleen de temperatuur was heerlijk, zo’n 14 graden, eigenlijk weer te warm voor de tijd van dit jaar.
Dan natuurlijk de vraag, trotseerden de trouwe bezoekers van de Matahari deze weersomstandigheden of bleven zij liever thuis.
Hoe dan ook, door de vroege vrijwilligers werd de zaal weer optimaal in orde gebracht, zodat de gasten konden plaats nemen. Ook de penningmeesters installeerden hun spullen op de tafel in de hal en de leden van de band Crossroad sleepten hun apparatuur naar binnen en sloten dit met de kabels aan, waarna het geluid kon worden getest. Kortom, wij waren er klaar voor.februariv204
Om 15.00 uur opende Joyce deze middag en heette allen van harte welkom, waarna zij verder ging met de mededelingen (zie aparte rubriek)
Na deze opening gaf zij de microfoon aan dhr. Theo Boiten van de Pelita, die deze middag ook spreekuur hield. Hij gaf aan dat het vrijwilligersproject heel goed functioneerde en al veel mensen geholpen zijn m.b.t. vele aanvragen voor ondersteunende hulp, o.a. met verschillende taxi mogelijkheden.
Ja, daarna was het woord aan de band Crossroad, die met hun goede muziek en zang de mensen naar de dansvloer lokten. En dat lukte hen bijzonder goed, de dansvloer was nagenoeg constant bezet met dansende bezoekers.
Inmiddels waren de eerste snacks klaar voor consumptie, waar dan ook gretig gebruik van werd gemaakt. Tegen het einde van de avond waren de snacks weer helemaal  op.februariv203
In de zijzaal werd inmiddels de catering door mevr. Elvire Bexks en haar crew klaar gemaakt, waar ook een goed gebruik van werd gemaakt. Ook de tjendol ontbrak niet deze maand.
Buiten begon het steeds harder te regenen, zodat de echte rook doorzetters een sprint door de regen trotseerden om in het rookgedeelte te kunnen komen.
februariv202
De hele middag was er een gezellige en ontspannen sfeer. Ondanks het slechte weer wisten nog zeker zo’n 80 gasten de Mataharisoos te vinden.
En ook deze keer vloog de tijd weer voorbij en moest Adri deze middag om 18.30 uur weer afsluiten. Hij bedankte de bandleden van Crossroad voor hun goede muziek en zang en de nog aanwezigen voor hun komst. Allen werd een goed en veilig thuis gewenst. Door de nodige vlijtige handen werd de zaal weer in originele staat terug gebracht en konden ook de laatsten naar huis.
Graag tot ziens op zondag 15 maart 2020. Dan treedt voor u op de band Blue Rangers.

Adri Veerman.


Om 15.45 is het tijd voor een onderbreking voor Mas Putih en Joyce neemt de gelegenheid om de microfoon ter hand te nemen om Adri naar voren te roepen die zichtbaar verrast reageert. Zoals bekend heeft Adri eerder aangegeven na 4 jaar met zijn werkzaamheden als 1e secretaris van Matahari te willen stoppen en dat het tijd wordt om andere leuke dingen te gaan doen, helaas voor ons maar wij hebben alle begrip voor zijn beslissing. Joyce deelt mede dat Arnold de Meijer zijn vervanger zal zijn en Nico neemt vervolgens het woord om Adri te bedanken voor zijn enorme betrokkenheid binnen Matahari en de passie die hij uitstraalt. Adri bedankt voor alles, hij heeft wel aangegeven dat, indien nodig, hij op de achtergrond zal blijven voor calamiteiten, dus wij zijn hem gelukkig niet helemaal kwijt.

Ca. 16.00 uur is Mas Putih weer het podium opgeklommen en de liefhebbers worden uitgenodigd om op hun aanstekelijke muziek weer de dansvloer te bemannen, hier wordt dan ook met veel enthousiasme gebruik van gemaakt.

Voordat je het weet is het al weer tijd om te stoppen en om 18.30 uur moest Joyce helaas het einde aankondigen van deze middag met dank aan de Mas Putih band voor hun inbreng.

Tot slot bedankt Joyce alle aanwezigen voor hun komst en wenst hun allemaal wel thuis.

De volgende kumpulan zal worden gehouden op zondag 16 november a.s. van 15.00 tot 18.30 uur.

Joyce Jansen

­